Oppdatert: 10.07.2014
Presentasjon


Anders Jahres Humanitære Stiftelse er etablert ved to gavebrev av 28. desember 1966 fra Anders Jahre. Den opprinnelige grunnkapital var kr 20 mill.

Senere, 1973 ble stiftelsen tilført ennå to gavebrev fra Anders Jahre på henholdsvis 20 000 aksjer i Aksjeselskapet Kosmos, kursverdi den gang ca kr 17 mill, samt ytterligere 20 000 aksjer litt senere på året til kursverdi den gang ca kr 20 mill.

Stiftelsen har som formål å støtte tiltak av humanitær, kulturell og sosial art i Norge, med særlig vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke for øvrig. Under sosiale tiltak skal spesielt hensyn tas til omsorg for eldre.


Styret foretar utdeling en gang i året, innen utgangen av juni.

Det er til nå utdelt totalt 209 mill. kroner til de fastsatte formål.

Stiftelsen har utdelt Anders Jahres Kulturpris siden 1990.
Prisbeløpet, som bør være betydelig, fastsettes av styret for hver enkelt utdeling.
Kulturprisen skal være en æresbelønning til norske eller utenlandske personer eller institusjoner som har gjort en fremdragende innsats fortrinnsvis for norsk kulturliv.

Anders Jahre etablerte for øvrig i 1953 Anders Jahres fond til vitenskapens fremme.
Fondet støtter medisinsk og juridisk forskning fortrinnsvis ved Universitetet i Oslo og forskning på kjemiens og skipsbyggningens område fortrinnsvis ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet i Trondheim.
Fondet har utdelt mer enn 250 mill. kroner til de fastsatte formål.

Pressemelding
Praktbok om vinnerene av Anders Jahres kulturpris.

Anders Jahres kulturpris er den største æresbevisningen i dagens norske kulturliv. Siden 1990 er prisen blitt tildelt en rekke av våre fremste kunstnere for deres «fremragende innsats for norsk kulturliv». Nå foreligger boken som feirer vinnerne gjennom nye portretter i tekst og bilder.

Forlagets presentasjon av boken og pressemeldingen.